رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز گفت: شهرستان مهریز با ظرفیت فروانی که دارد می تواند محل خوبی برای پرورش کرم ابریشم باشد

محمد جعفری رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز در دوره آموزشی ترویجی آشنایی با نوغانداری که برای نخستین بار در شهرستان مهریز برگزار شد اظهار داشت: با تبدیل نوغان داری به یک صنعتی خانگی در پیشبرد رونق اقتصاد کشور و شهرستان مفقد واقع می شود.

جعفری با اشاره به اینکه خوراک کرم ابریشم توت است ادامه داد: شهرستان مهریز با دار بودن توتستان ظرفیت خوبی برای پرورش کرم ابریشم دارد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا