بیش از یک میلیارد تومان کمک به مناطق سیل زده کشور ارسال شدرئیس بهزیستی شهرستان مهریز گفت: بیش از یک میلیارد تومان کمک های نقدی و غیر نقدی بهزیستی شهرستان مهریز به مناطق سیل زده کشور جمع آوری و ارسال شد.

علیرضا علیزاده رئیس بهزیستی شهرستان مهریز اظهار داشت: کمک ها ارسالی به مناطق سیل زده در دو بخش نقدی و غیر نقدی توسط موسسات همسو و غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی جمع آوری شده است


وی افزود: این اقلام را شامل پتو ، مواد غذایی، خوراکی ، لوازم و مواد بهداشتی بوده که طی سه مرحله برای سیل زدگان عزیز استانهای لرستان و خوزستان ارسال شد.

علیزاده با اشاره به اینکه شهرستان مهریز ۶۴موسسه دارد تصحریح کرد: از تلاش همه موسسات و همت مردم نوع دوست و ولائی شهرستان تشکر کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران