امام جمعه شهرستان مهریز گفت: مساجد دارای سرمایه های ویژه مانند حسینه ها هستند که می تواند محل بهره مندی شهروندان آن شهر و استان باشند

حجت السلام عبدالرضا محی الدینی امام جمعه شهرستان مهریز در خطبه های امروز نماز جمعه گفت: مساجد دارای سرمایه های ویژه مانند حسینه ها هستند که می تواند با حفظ شئونات اسلامی محل بهره مندی شهروندان آن شهر و استان باشند

وی افزود: حسینه ها فضای مناسبی جهت ورزش و محل ارزشمندی برای برگزاری جشن ها و سرمایه ویژه ای است که اختیار مساجد قرار دارد و مدیریت هیات امنا می توان به بهترین نحو از آن استفاده کرد.

حجت السلام محی الدینی ادامه داد : مساجد پایگاه اخوت و برادری، اتحاد و همبستگی و می تواند نقش در تحقق گام دوم انقلاب بردارد.

وی گفت: حضور جوانان در مساجد باعث رونق بی سابقه آن می شود و برای جذب آنها به مساجد باید تربیت دینی و سبک زندگی ها در دستو کار قرار گیرد

امام جمعه مهریز تصریح کرد: امام جماعت باید تبیلغی ویژه در جهت جذب جوانان با به کارگیری ازشهای شهدا ، رهنمودهای قرآن معنویترا جوانان آموزش دهد تا همه مساجد به عنوان طراز اسلامی قرار گیرد

وی با اشاره به تاکید دین اسلام در خصوص کارو کارگر گفت: کارگران اهمیت فراوان و احترام زیادی در جامعه باید داشته باشند توسعه هر کشوری در گروه کار ، کارگر و کارفرما است

حجت السلام محی الدینی افزود: کارگران ستون اصلی تولید در کشور هستند و نباید اجازه دهیم بیگانه ها در کارخانجات کشور بجای افراد داخلی بکارگیری شوند.

وی با اشاره به اینکه هر درآمدی نتیجه تلاش و کوشش است ادامه داد: افراد جامعه نباید دنبال ثروت های بادآورده باشند چرا که باعث ضعیف شدن فرهنگ کار می شود.

حجت السلام محی الدینی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور ایران بیکاری است گفت: راه حل این مشکل جذب سرمایه گذاران و اطمیان از سرمایه گذاری خود است که می تواند بیکاری در همه کشور ریشه کن کند و فرماندار مهریز در این شهرستان خوب عمل کرده است.

وی با اشاره به در پیش بودن روز معلم افزود: معلم مقام ارزشمندی دارد که باید قدر آن را بدانیم آنها هستند که افراد جامعه را از آسیب های اجتماعی و فرهنگی محافظت می کند

حجت السلام محی الدینی ادامه داد: شهید مطهری از برجسته ترین طلبه های حوزه علمیه ونخبه دانشگاهی بود نوشته های جاویدانی از خود برجای گذاشته است


وی توصیه های ویژه ای به معلمان داشت و افزود: طبق گام دومانقلاب باید نیروی نسل آینده را متعد و مومن که باعث توسعه فرهنگ اجتماعی شوند پرورش دهند که مهم ترین وظیفه آنوزش و پرورش نیز است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا