سرپرست اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، به جهت پیگیری و اختصاص ساختمان مناسب اداری برای مرکز یزد و جذب اعتبارات استانی در سال 97 از طرف سازمان مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت.

تقدیر از سرپرست اسناد و کتابخانه ملی استان یزدبه گزارش روابط عمومی مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، "سیدعلیرضا آقاعمو" مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی استانهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  با ارسال تقدیر نامه ای خطاب به داود پاک طینت، سرپرست مدیر اسناد و کتابخانه ملی استان یزد آورده است: نظر به عملکرد شایسته آن مدیریت درراستای تحقق اهداف سازمان در زمینه اختصاص ساختمان مناسب اداری به مدیریت استان یزد و بازسازی قابل تقدیر ساختمان و همچنین جذب اعتبارات استانی، از تلاش ارزنده و عملکرد شایسته جنابعالی که بدون شک نتیجه تعهد و تخصص شما در به کارگیری مهارت های لازم بوده است، کمال تقدیر و تشکر را دارم. امید است در پرتو الطاف حق تعالی همواره موفق و پیروز باشید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران