کاهش ارزش پول ملی فرصتی بزرگ برای رونق تولید داخلیبه گزارش اقتصادآنلاین، سیدمحمدصادق الحسینی نوشت: در ۱۱ ماه گذشته واردات ۲۱.۵٪ کاهش و با وجود کاهش شدید فروش نفت، کل صادرات تقریبا تغییری نداشته است.

۴۰میلیارد دلار ‎صادرات، ۳۸.۵م.د واردات در ۱۱ماه که نشان از ۱۱۸٪ رشد تراز تجاری دارد.

اگر ‎ارز ۴۲۰۰ نبود، درآمد دولت افزایش و رونق تولید هم محقق میشد.

کاهش ارزش پول ملی فرصت مهمی برای افزایش صادرات و در نتیجه ‎رونق_تولید است اما از این فرصت استفاده نکردیم. سیاست ارزی غلط از ۴۲۰۰ تا ممنوعیتهای بیمورد و... باعث شد تا صادرات غیرنفتی رشد بالایی نکند با همه این مشقات نسبت صادرات غیر نفتی به واردات برای اولین بار به بالاترین میزان رسیده است.

اگر میخواهیم ‎رونق_تولید محقق شود باید:

۱.ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود

۲.با ابداع روشهای خلاق پیشنهادی، کانالها و امکان انتقالات ارزی برقرار شود

۳.ممنوعیتهای صادراتی دقیقا بررسی و سیاست صادراتی اتخاذ شود

ثبات ارزی با اینها ممکن، صادرات افزایش، واردات کاهش و در نتیجه تولید و اشتغال رونق میگیرد.

برچسب‌ها : اقتصادیکاربران آنلاین

نظرهای کاربران