معاون راهداری اداره کل راه داری و حمل و نقل جاده ای استان یزد؛

در راستای طرح نوروزی 98 لکه گیری و مرمت رویه راه ها در دستور کار قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، جواد ذاکر معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، ابراز داشت: با توجه به پایان طرح زمستانی و نیاز به مرمت رویه راه ها اکیپ های راهداری این اداره کل، لکه گیری راه ها را در دستور کار خود قرار دادند.

ذاکر افزود: راه های شریانی و پرتردد در اولویت قرار دارند و با توجه به تمهیدات اتخاذ شده آسفالت لازم جهت این امر تهیه و در اختیار ادارات راهداری قرار گرفته است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، از استمرار این عملیات در مدت طرح نوروزی توسط اکیپ های راهداری خبر داد و تاکید کرد: با توجه به اهمیت این موضوع مقداری آسفالت بسته بندی شده جهت لکه گیری های اضطراری تهیه و در صورت نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران