یزدفردا :چهار عضو از 11 عضو شورای شهر یزد شکایت خود را طی نامه ای به فرماندار یزد بردند .

سید هاشم پاک نژاد ،حاج مرتضی شایق  ،محسن ابوترابی  ودکتر کاشفی  چهار عضو شورای شهر یزد بودند که با ارسال نامه ای به فرماندار نسبت به افزایش بی رویه نعرفه عوارض سال 98 که جدیدا توسط شورا تصویب گردیده اعتراض کردند.

آگاهان معتقدند واکنش سرپرست فرمانداری یزد بی این نامه و جلوگیری از تصویب  اینگونه لوایح نشاندهنده آن خواهد بود که دولت  تا چه حد قرار است مدافع حق مردم در برابر نمایندگانی که مشروعیت خود را از مردم گرفته اند  تا کمتر نگران  وضعیت معیشتی  و اقتصادی خود باشند و بتوانند حداقل سرپناهی در این وضعیت برای خود مهیا کنند .


به گزارش خبرنگاریزدفردا :متن کامل این نامه که یک نسخه از آن در اختیار یزدفردا قرار گرفته به شرح زیر است .


فرماندار محترم و ریاست هیئت تطبیق شهرستان یزد
با سلام
اجتراما  اینجانبان اعضای شورای اسلامی شهر یزد نسبت به برخی از تغییرات مواد مندرج در تعرفه عوارض سال 1398 گه  در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر یزد   در تاریخ 13-11-97 به تصویب رسیده است به شرح ذیل معترض بوده و استدعا دارد با توجه  به وضعیت معیشتی  و اقتصادی  مردم  و افزایش بی رویه برخی از این تعرفه ها بر اساس قوانین  و مقررات  و ضوابط موجود دقت عمل  بیشتری  به عمل آید .
توجه شما را به این نکته جلب می کنیم  که جدای  از افزایش ضرایب  آیتم  و جداول تعرفه عوارض ،ارزش معاملاتی املاک نیز افزایش جداگانه داشته  که باعث افزایش تعرفه بصورت جهشی می شود:


1-قیمت منطقه ای (پی)-بند1از فصل دوم

2-تبصره سه از فصل سوم در ارتباط با تبدیل (15)پانزده درصد اضافه کلیه آیتم ها و جداول  تعرفه اعم از عوارض  و بهای خدمات بیست و چهار درصد !!!

3-مواد 8و9 (عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر ) که بصورت جهشی افزایش یافته  هرچند که برای بازدارندگی  به نظر لازم می آسید  ولی تناسب افزایش نیز می بایست در این زمینه رعایت شود .

4-بند1ازماده 10عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 که مستثنیات آن شامل ساختمان های احداثی قبل از سال 1365 می باشد و باتوجه به گذشت بیش از سی سال در آن می بایست تجدید نظر گردد..

ماده 14 عوارض حق مشرفیت  که 35درصد به 40درصد افزایش یافته استا و باعث کند شدن روند آزادسازی

برای املاک در مسیر می گردد و به صاحبان این گونه املاک خسارات فراوانی وارد می نماید
توجه به حذفیات در دفترچه تعرفه عوارض  پیشنهادی در سال 98 که موضصوع تغییرات محسوب می شود

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_161662.jpeg


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا