به گزارش روابط عمومي مرکزاسناد وكتابخانه ملي استان یزد، اسناد نمایشگاه در دو بخش اسناد تاریخی و صفحاتی از روزنامه کیهان در سال 1357 قبل و بعد از انقلاب می باشد که شامل اسنادی از ديدگاه شهيد آيت اللّه صدوقي، طرح ساواک جهت خنثی کردن اقدامات مبارزان مسلمان در یزد، اعلامیه ی آیت اللّه شهید صدوقی ،گزارش ساواک از تماس روحانیون سایر شهرها با آیت اللّه شهید صدوقی و همچنین تصاویری از اخبار یزد در روزنامه کیهان که وقایع انقلاب یزد را منعکس کرده است.

این نمایشگاه از روز دوازدهم بهمن ماه درآموزش پرورش استثنایی یزد برپا شده است و تا بیست و دوم بهمن ماه ادامه دارد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا