در راستای پیشکیری از تب مالت صورت گرفت:

برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از تب مالت در اردکان و بهابادکلاس آموزشی پیشگیری از بیماری تب مالت، یکی از بیماری های مهم مشترک بین انسان و دام در شهرستان های بهاباد و اردکان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد: کلاس آموزشی تب مالت، جهت آموزش مطالبی پیرامون بیماری بروسلوز یا تب مالت همچون راه های انتقال و پیشگیری از آن برای شهروندان برگزار شد.

این بیماری به علت ایجاد سقط جنین در دام، کاهش تولید شیر و همچنین قابلیت سرایت به انسان، از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه و نیازمند افزایش اطلاع رسانی در بین شهروندان می باشد که شبکه های دامپزشکی استان یزد در حال اجرای این مهم می باشند.

ازجمله مباحث آموزشی در این جلسات ، راه های انتقال بیماری از جمله: مصرف فراورده های لبنی آلوده و تماس با دام بیمار، و راه های پیشگیری همچون استفاده‌ از شیر و فرآورده‌های‌لبنی‌ به‌ صورت‌ پاستوریزه‌، جوشاندن بیست دقیقه ای شیر، نگه داشتن پنیر محلی در آب نمک به مدت سه ماه و دور نگه‌ داشتن‌ حیوانات‌ از محل‌ زندگی‌ انسان‌ و همچنین نحوه برخورد با دام آلوده به منظور پیشگیری از سرایت بیماری به سایر دام ها می باشد.

بیماری‌ تب‌ مالت‌ یا بروسلوز در تمام‌ فصول‌ سال‌وجود دارد، اما در بهار و تابستان یعنی‌زمان‌ زایش‌ و شیردهی‌ دام‌ها بیشتر دیده‌ می‌شود و باید مورد توجه بالایی از سوی دامداران و سایر شهروندان قرار گیرد.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران