مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد هزار نسخه نشریه به مراکز فرهنگی مناطق محروم اهدا کرد.

اهدا هزار نسخه نشریه به مراکز فرهنگی توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزدبه گزارش روابط عمومي مرکزاسناد وكتابخانه ملي استان یزد، "داود پاک طینت" با اشاره به انجام مرحله اول مبادله و اهدا نشریات در این مرکز گفت: این مرکز در مرحله اول، مبادرت به اهدا هزار نسخه مجله و نشریات عمومی و تخصصی به سازمان ها، نهادها و مهمان شهرهای استان کرده است.

سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد از آغاز مرحله دوم این فرآیند خبر داد و افزود: ادارات و نهادهای مختلف می توانند برای تکمیل و غنی سازی بخش نشریات مراکز فرهنگی خود در مناطق محروم، به این مرکز مراجعه نمایند.

گفتنی است مجموعه مبادله و اهدا در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، وظیفه تامین منابع مخازن کتابخانه ملی را به عهده دارد و در همین راستا با مراکز ایران شناسی، اسلام شناسی و نیز کتابخانه های ملی خارج از کشور، ارتباط فرهنگی دارد و همچنین منابع مازاد دریافتی را به مراکز فرهنگی داخل کشور با رویکرد تجهیز مناطق محروم ارسال می کند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران