دکتر علی فاتحی نیا گفت: یکی از مشکلات اصلی و عمده بهداشتی در کشورهای مختلف، شیوع بیماری های مشترک در جوامع انسانی می باشد که به عنوان یک معضل، منابع انسانی و مالی جوامع را با چالش جدی روبرو می نماید. خصوصا که همه ساله شاهد ظهور بیماری های نوپدید و بازپدید می باشیم. در این میان دامپزشکی خط مقدم مبارزه با بیماری های مشترک به شمار می رود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر چه در همه جوامع، دام به عنوان فرصتی برای تامین غذا شمرده می شود، اما باید توجه داشت که تهدید شیوع بیماری توسط دام در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی می تواند این فرصت را به یک تهدید تبدیل نماید. لذا دامپزشکی سعی می نماید تا با اقدامات پیشگیرانه، آموزش های ترویجی و درمان به موقع مانع از بروز و یا فراگیری بیماری های مشترک شده و به تبع آن از منابع انسانی و سرمایه های مالی کشور محافظت نماید.

این مقام مسئول در ادامه افزود: در همین راستا طی 8 ماهه اول سال جاری علاوه بر نظارت های بهداشتی بر مراکز تولید و عرضه فراروده های خام دامی، تعداد 338 نوبت از مراکز پرورش دام بازدید به عمل آمد همچنین در همین مدت 110000 راس دام بر علیه بیماری های مشترک و واگیر دامی واکسیناسیون صورت پذیرفته است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه اظهار داشت: طی 84 نوبت عملیات تشخیصی تعداد 3225 راس دام تحت تست های تشخیصی سل و بروسلوز قرار گرفتند.

فاتحی نیا در پایان یادآور شد: همکاری های بین بخشی و هوشیاری و آگاهی جامعه از خطرات حاصل از بیماری های مشترک و راه های انتقال آنها می تواند موثرترین نقش را در پیشبرد اهداف پیشگیرانه و درمانی دامپزشکی داشته باشد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا