رئیس کمیسیون عمران خبر داد: تشکیل کمیته آب در شهرداریبه گزارش خبرنگار يزدفردامحسن عباسي رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از تصویب تشکیل کمیته راهبردی آب شهرداری خبر داد و تصریح کرد: مهمترین برنامه این کمیسیون تدوین برنامه ها و مجزاسازی سامانه های آب شرب، بهداشتی و فضای سبز، ترویج سامانه های پساب خاکستری و تنظیم آن در محل، همچنین استفاده حداکثری از پساب تصفیه شده و بکارگیری روش های نوین آبیاری است.

محسن عباسی ادامه داد: وضعیت آسفالت شهر یزد در بهترین کیفیت تامین می شود و در حال حاضر شیت آزمایش آسفالت بصورت ماهیانه انجام می شود، در صورتی که قبلا بصورت سالانه انجام می شد. 

وی افزود: در حال حاضر کیفیت آسفالت قابل قبول و بازیافت انجام می گیرد که در منطقه 4 در حال استفاده است. 

رئیس کمیسیون عمران گفت: هیچ آسفالتی در گود آسفالت نمی رود و حاضریم دپو دیگر ادارات را جمع آوری کنیم تا در چرخه مورد استفاده قرار گیرد. 

عباسی اظهار داشت: بر اساس نظرات معاونین شهرداری اولویت آسفالت با کوچه هایی هست که خودیاری پرداخت شده و با توجه به محدودیت قیر ادامه آسفالت برای پروژه های بزرگ انجام می گیرد.

کاربران آنلاین

نظرهای کاربران