گزارش عملکرد موفق ناظران ساختمانی در استان یزدقریب به اتفاق مهندسان ناظر در استان یزد وظایف خود را به درستی انجام داده اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، این مطلب را مهندس فریمانی رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در دیدار با رئیس سازمان بیان داشت و افزود: در شش ماه اول سال جاري حدود 83 پرونده به شورای انتظامی واصل شده که 85 درصد آنها مربوط به نظارت عاليه اداره كل راه و شهرسازي استان و 15 درصد مربوط به شاكي خصوصي مي باشد.

رئيس شوراي انتظامي افزود: بيشترين شكايات ارسالي به شورا طي چند سال گذشته مربوط به عدم ارائه گزارش های مرحله اي و يا ارائه چند گزارش بازدید از یک ساختمان به صورت هم زمان توسط مهندسين ناظر بوده است وی گفت: برابر آمار حدود 10 درصد از مهندسين ناظر گزارش های مرحله اي را به موقع به مراجع مربوطه ارائه ننموده اند، اما به معنای آن نیست که تعهدات نظارتي خود را انجام نداده اند بلكه تعدادي از آنها به موقع به محل پروژه تحت نظارت خود مراجعه و وظايف نظارتي خود را انجام داده و مستندات آن را نيز به شورای انتظامی ارائه نموده اند ولي گزارش نظارت و نتيجه آن را به مرجع قانوني صدور پروانه تحويل نداده اند كه اين موضوع از نظر شورای انتظامی دارای ایراد است.

در این نشست اعلام شد: از كل پرونده های ارسالي از سال 1391 تا پایان شهریور ماه سالجاری حدود 65 درصد منجر به صدور راي انتظامي از درجه 1 الي 5 گرديده و برای 35 درصد نيز راي برائت و رد شكايت صادر شده است.

در این ملاقات اعضای شورای انتظامی نیز حضور داشتند، دکتر سالاری رئیس سازمان، با تشکر از خدمات شورای انتظامی تاکید کرد: سلامت و شفافیت در ارائه خدمات نظارتی مهندسین ضرورتی اساسی است. به گفته وی آمار ارائه شده مبنی بر اینکه 90 درصد مهندسین ناظر وظایف نظارتی خود را به درستی انجام داده اند، شایان توجه است، لیکن برای حدود 10 درصد بقیه ناظرین نیز که غالباً وظایف نظارتی خود را به موقع انجام داده ولی در ارائه گزارش در زمان مقرر اقدام نکرده اند، بایستی آموزش و آگاهی های لازم داده شود تا زحمات آنان بیهوده نمانده و تخلف محسوب نشود.

اعضاي شوراي انتظامي در این نشست پيشنهاد تكرار تشكيل دوره هاي آموزشي خاص جهت ناظرين به منظور آموزش صحيح و به موقع آنان در زمینه گزارش نويسي را مطرح کردند که قرار شد این اقدام در زمان مناسب انجام پذیرد.

برچسب‌ها : طبسکاربران آنلاین

نظرهای کاربران