تقدیر از اعضای کمیته گردشگری مذهبی یزد در کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهربه گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد؛ شنبه بیست و هشتم مهرماه 97؛ در کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و امور بین الملل شورای اسلامی شهر از سه سال فعالیت کمیته گردشگری مذهبی یزد و همچنین فعالیت این کمیته درخصوص جذب گردشگران خارجی در برنامه های ایام محرم با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان قدردانی شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران