گزارش تصویری شب یزد دفتر شهید محراب آیت الله صدوقیسخنران مهندس سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی

این مراسم باحضور مسئولین استان وشهر یزد ودانشجویان برگزار گردید

عکاس علی عقیلی مهریزیکاربران آنلاین

نظرهای کاربران