انتصاب اعضای جدید هیات ممیزه دانشگاه یزدبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، و به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، بر این اساس دکتر بیژن دواز، دکتر محمدکاظم توسلی، دکتر محمدعلی امراللهی بیوکی، دکتر یدالله جلالی پندری، دکتر کمال امیدوار، دکتر حمیدرضا ابوطالبی، دکتر محمد سفید، دکتر عبدالحمید انصاری، دکتر محمد عابدی اردکانی، دکتر علی‌محمد فضیلت‌فر، دکتر سیدحیدر میرفخرالدینی، دکتر حمید سودایی‌زاده، دکتر محمد شاهدی باغ خندان (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)، دکتر محمدرضا حافظی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر علی‌اکبر آقاکوچک (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت‌مدرس) و دکتر محمد مدرس یزدی (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف) به عنوان اعضای هیات ممیزه دانشگاه یزد منصوب شدند.انتصاب اعضای جدید هیات ممیزه دانشگاه یزد

رییس دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز اعضای حقوقی هیات ممیزه هستند.

منبع: خبرگزاری صداوسیماکاربران آنلاین

نظرهای کاربران