مدیرکل دامپزشکی استان یزد به مناسبت بزرگداشت روز ملی دامپزشکی در جمع دانشجویان دانشگاه اردکان گفت :

رسالت خود را با مجاهدت علمی و پژوهشی در راستای اهداف و نیازهای سلامت جامعه ، همگام با بخش اجرا به انجام رسانیدمدیر کل دامپزشکی استان یزد به مناسب روز ملی دامپزشکی در جمع دانشجویان دامپزشکی حضور یافت و آنان را به فراگیری دقیق و به روز علوم دامپزشکی تشویق نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد : دکتر علی اکبر حدادزاده در جمع دانشجویان رشته دامپزشکی دانشگاه اردکان ، ضمن تبریک این روز با اشاره به تاریخچه دامپزشکی ، به نیاز به تأمین مواد پروتئینی از منابع دامی و بالتبع علم دامپزشکی را یکی از نیازهای اصلی جامعه برشمرد .

وی افزود : با توجه به آنکه تغییرات آب وهوایی ، خشکسالی های متعدد ، ورود عوامل بیماریزای نوپدید و بازپدید و تغییر رفتار ویروس ها ، دامپزشکی را با چالش رو به رو می سازد ؛ همه دامپزشکان علی الخصوص دانشجویان باید برای افزایش دانش و همسو ساختن خود با  علم روز دنیا نهایت تلاش خود را بکار بگیرند ؛ و با بازنگری سازماندهی شده و نگرش سیستمی به موضوعات در قالب چهارچوب علمی در نیل به اهدف و نیازهای  دامپزشکی گام بردارند .

حدادزاده در رابطه با حوزه سلامت گفت : یکی از زیرساخت های مهم در حفظ سلامت جامعه ، حوزه فعالیتی دامپزشکی می باشد ؛ که به صورت زیرساختی در حال اجرا و وظیفه دامپزشکان در این راستا نقشی بی بدیل است .

وی در ادامه با اشاره به آنکه حفظ سلامت جامعه نقش مؤثری در توسعه پایدار جوامع دارد ؛ دانشجویان را به گرایش سیستمیک جهت همسویی در رسیدن به اهداف بزرگ و تفکر فرایندی تشویق نمود و تأکید کرد : در تفکر فرایندی باید برای حفظ رفاه و سلامت مردم  متد و روش داشته باشیم و همگام و همسو در رسیدن به اهداف عالیه سلامت مردم همدیگر را یاری نماییم .

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران