یزدفردا : دبیر "باشگاه متفاوط باشید" گفت: از مهرماه 1396 اولین دوشنبه هر ماه نشستی با حضور اساتید دانشگاه، مقامات محلی، کارآفرینان برتر ملی و استانی و صاحبان کسب و کار استان یزد با محوریت بحث کارآفرینی و کسب و کار برگزار می شود همزمان با برگزاری دوازهمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید نشست یک ساله شد .یزد فردا : همزمان با برگزاری دوازهمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید  نشست یک ساله شد .

دبیر باشگاه متفاوط باشید گفت: از مهرماه 1396 اولین دوشنبه هر ماه نشستی با حضور اساتید دانشگاه، مقامات محلی، کارآفرینان برتر ملی و استانی و صاحبان کسب و کار استان یزد با محوریت بحث کارآفرینی و کسب و کار برگزار می شود

مرتضی محمدی نژاد افزود: در هر نشست، کارآفرینان جوان یزد، به مدت کوتاهی در خصوص زندگی نامه یا فعالیت یکی از کارآفرینان برتر ملی یا بین المللی سخنرانی می کنند که تلاش شده نکات طلایی و اصلی موفقیت کارآفرینان موفق تحلیل و بررسی شود

وی با اشاره به تعیین موضوع محوری هر نشست پیش از جلسه خاطر نشان کرد: هر ماه 4 سخنران برجسته و منتخب با موضوعات به روز و کاربردی مطالبی غنی، منتخب و بومی را ارایه می دهند که تلاش شده بحثهای حول محور مسائل روز و به صورت کاربردی و مصداقی ارایه شود.

محمدی نژاد دیگر برنامه های  سخنان صمیمانه  کارآفرینان پیشکسوت دانست و افزود: در نشستها نامداران استان و پیشکسوتانی حضور می یابند و با برنامه ریزی ضورت گرفته هر ماه صاحبان برندهای ملی و بین المللی یزدی بخشی از نکات کلیدی و آموخته های خود را برای اعضا بیان می کنند که میتوان نقطه عطف نشست دانست.

وی ضمن اشاره حضور باشکوه و استقبال بی نظیر از باشگاه گفت: تلاش کردیم تا زیرساختارهای برپایی نشست از تمام زوایا فراهم آوریم و براساس برنامه ریزی صورت گرفته به امید خدا، تمام زیرساختارها مهیا می شود تا فضایی حرفه ای؛ شفاف و کارآمد برای تمام صاحبان کسب و کار و کارآفرینان ایران فراهم شود.

گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید با هدف شناخت بیشتر کارآفرینان خلاق و صاحبان کسب و کار با یکدیگر و همچنین انتقال تجربه ودانش فنی در حوزه کسب و کار دوشنبه اول هر ماه در باشگاه سوارکاری ونوس برگزار میشود که هر ماه میهمانان از طریق ثبت نام اینترنتی در این نشست حضور می یابند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا