مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در جلسه با شورای اسلامی شهر یزد مطرح کرد:

شهر یزد پایلوت احیای بناهای تاریخی متعلق به بخش خصوصی با کاربری فرهنگیمدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در سفر دو روزه خود به استان یزد دیروز دوشنبه دوم مهر ماه 97؛ نشستی با مدیرکل میراث فرهنگی و اعضای شورای شهر یزد داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد؛ در این نشست که با حضور سید مصطفی فاطمی؛ مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، غلامعلی سفید رییس شورای اسلامی شهر یزد، عامری؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه  و سید حسین آزادی؛ رییس کمیسیون گردشگری شورا و سایر اعضاء برگزار شد پرهام جانفشان با ارائه توضیحاتی از فعالیت های این صندوق در شهر یزد، سیاست های این صندوق را در موضوعاتی چون واگذاری ابنیه تاریخی و اقدامات فرهنگی و تاریخی بیان کرد.

وی همچنین با تاکید بر نقش رویداد های فرهنگی در فرهنگ سازی حفظ و احیاء ابنیه تاریخی پیشنهاد اعطای کاربری های فرهنگی همچون نگارخانه و کافه کتاب و... به عنوان شهر پایلوت احیاء بناهای تاریخی متعلق به بخش خصوصی را به اعضای این شورا ارائه کرد.

غلامعلی سفید رییس شورای اسلامی این شهرستان ضمن استقبال از پیشنهاد مدیر عامل صندوق احیاء گفت: با توجه به ظرفیت های شهر جهانی یزد طی جلسات مشترکی با مدیر کل میراث فرهنگی استان و شهردار لیستی از ابنیه موجود در این شهر را برای برنامه ریزی های در آینده نزدیک به صندوق احیاء ارسال خواهیم کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران