مدیر کل دامپزشکی استان یزد در چهارمین کنفرانس علمی بیماری های مشترک انسان و حیوان گفت:

کنترل و ریشه کنی بیماری های مشترک نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط و متولیان صنعت دام، طیور و صنایع مرتبط می باشد.به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد دکتر علی اکبر حدادزاده در چهارمین کنفرانس علمی بیماری های مشترک انسان و حیوان به رصد انواع بیماری های واگیر و مشترک بین انسان و دام توسط دامپزشکی اشاره و افزود: از این بین، 56 بیماری بسیار حائز اهمیت و 13 مورد از آن ها جزء بیماری های استراتژیک محسوب می شوند.

وی با بیان شرایط خاص جغرافیایی کشور و داشتن 2600 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای آسیای میانه و علی الخصوص همجواری 1932  کیلومتری مرز افغانستان و پاکستان کنترل مرزهای کشور جهت عدم ورود عوامل بیماریزا را بسیار مشکل و هزینه بر دانست و ادامه داد: با انجام اقدامات کنترلی و بهداشتی و استقرار ضوابط امنیت زیستی در واحدهای پرورشی و همکاری و تعامل سایر دستگاه ها امکان کنترل این بیماری ها وجود دارد.

نامبرده در تکمیل این موضوع عنوان کرد: یکی از راهکارهای کنترل بیماری هاری که ریشه در حیات وحش دارد، تأمین اعتبار لازم توسط محیط زیست جهت  تغذیه وحوش برای جلوگیری از ورود انها به حاشیه شهرها در زمان خشکسالی می باشد.

حدادزاده اصلاح روابط بین انسان، دام اعم از وحشی، اهلی و دست آموز و محیط زیست را امری مهم در راستای حفظ و سلامت جامعه خواند و تصریح کرد : نیل به  این امر نیازمند ارتقاء سطح فرهنگ و سواد جامعه در حوزه بهداشت و بیماری های مشترک می باشد.

این مقام مسئول مهمترین اقدامات دامپزشکی در کنترل بیماری های مشترک را علاوه افزایش سطح ایمنی دام ها، ایجاد زیرساخت های مناسب و تلاش جهت استاندارد سازی واحدهای پرورشی، سامان دهی حمل و نقل بهداشتی و ورود دام به استان، کنترل جمعیت کنه از طریق سمپاشی مراکز پرورش دام و نظارت مستمر دامپزشکان بر کشتار دام قبل، حین و بعد از ذبح در کشتارگاه ها و پیش سردگذاری گوشت استحصالی کشتارگاه ها جهت اطمینان از سلامت گوشت مورد عرضه در سطح استان عنوان کرد.

حدادزاده با اشاره به ایجاد زیرساخت های بسیار خوب و مناسب کشتارگاهی در استان، مجهز شدن کشتارگاه های استان به سیستم پیش سردگذاری ثابت را مؤثرترین اقدام در کنترل و پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو خواند و افزود: گوشت ممهور به مهر و لیبل دامپزشکی و مورد عرضه در واحدهای مجاز از سلامت کامل برخوردار بوده و مردم می توانند با اطمینان خاطر آن را مورد مصرف قرار دهند.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران