برگزاری نشست ستاد اجرایی بزرگداشت هفته ملی مهارت در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزدمدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از برگزاری برگزاری نشست ستاد اجرایی بزرگداشت هفته ملی مهارت در این اداره کل خبر داد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ،افضلی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان در ابتدای این نشست با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای محور توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار است افزود : هفته ملی مهارت فرصت مغتنمی را فراهم می نماید تا باحضور پررنگ و پرشور مراکز آموزشی دولتی وآموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد توانمندی های مهارتی را به آحاد جامعه معرفی نماییم.

وی در ادامه اظهار داشت: بدلیل انعطاف پذیری آموزش های فنی و حرفه ای می توان دربخش های مختلف شغلی جهت توانمند سازی نیروی انسانی موثر ثمر واقع شوند.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود همکاری ،تعامل و هماهنگی را از موسسات کارآموزی جهت حضور پررنگ در نمایشگاه بزرگ مهارت را خواستار شد و افزود:انتظار می رود موسسات کاراموزی آزاد در کنار مراکز آموزش دولتی  با تمام توان و تجهیزات آموزشی خود در بزرگداشت این هفته  مشارکت داشته باشند.

شایان ذکر است در این جلسه برنامه های پیشنهادی جهت عملیاتی نمودن بزرگداشت هفته ملی مهارت با حضور اعضاء ستاد استانی اجرای جشنواره ملی مورد بحث و بررسی قرارگرفت .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران