معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداریزد: شرايط آشنايي هدفمند جوانان با محيط واقعي كار فراهم مي شود.مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان از تشکیل جلسه بررسي اجراي دستورالعمل طرح «مهارت آموزي در محيط كار واقعي» خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای استان يزد، افضلی در تشریح خبر گفت: جلسه بررسي اجراي دستورالعمل طرح «مهارت آموزي در محيط كار واقعي» باحضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار ،مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی ،معاون اتاق اصناف،رییس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان وکارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و استانداری در محل استانداری یزد برگزار شد.
    مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان هدف از تشکیل این جلسه را تشریح طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی ،آشنايي با محيط كسب و كار، تجربه و آماده سازي و ايجاد خودباوري در مهارت آموز براي ورود به عرصه اشتغال و كارآفريني عنوان نمودند.

    در ابتدای این جلسه افضلی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان به تشریح دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در قالب ارائه گزارش رایانه ای به صورت مبسوط پرداختند و سپس اعضاء کمیته اجرایی استانی نقطه نظرات وپیشنهادات خود را بیان نمودند.

    در ادامه معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد با اشاره به اينكه لازمه حركت به سمت كارآمدي منابع انساني در استان مهارت و حرفه آموزي است، گفت: شرايط آشنايي هدفمند جوانان با رويكرد آموزش و تمرين مهارت در محيط واقعي كار فراهم مي شود.

    «علي زيني وند»در اين جلسه بيان كرد: اجراي طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي تاثيرات خوبي به همراه دارد زيرا مخاطب ما طيفي از جوانان تحصيل كرده يا جوياي كار مي باشند كه بر مبناي اين طرح زمينه فراگيري مهارت هاي لازم براي آن ها فراهم مي شود و تجربه واقعي محيط كار نگاه عملياتي و اجرايي را در متقاضيان شغل تقويت مي كند .

     معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار ادامه داد: سال هاي زيادي است كه در دنيا حركت به سمت نگاه مهارتي نهادينه شده و موفقيت هاي خوبي نيز به همراه داشته است، خوشبختانه در كشور ما نيز اقبال نسبت به مراکز آموزش فني و حرفه اي از سوي تمام اقشار جامعه افزايش يافته و بايد اين رويكرد به ساير فضاهاي آموزشي نيز به شكل اثربخش وارد شود.
    معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در پايان سخنان خود بيان كرد: براي اجراي طرح مهارت آموزي در استان بايد كارگروه هاي اين طرح تشكيل شوند و فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با توجه به وضعيت آموزشي و اشتغال در كشور نسبت به آن آگاهي و اهتمام لازم را داشته باشند و همايش و دوره آموزشي اين طرح در زمان مناسب و با شرايط ارائه جذب مفاهيم و تكيه هدفمند بر مهارت آموزي شغلي نسل جوان برنامه ريزي و به زودي اجراي آن را شاهد خواهيم بود.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران