دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در کارگروه تخصصی استانی رشته زیست شناسیعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به عنوان عضو کارگروه تخصصی استانی رشته زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با حکم دکتر معصومه طباطبایی؛ دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد و بر اساس مصوبه کمیته برگزاری آزمون جامع دوره دکترای تخصصی (آموزشی-پژوهشی) 97 استان، دکتر محمدجواد کاظمی به عنوان عضو کارگروه تخصصی استانی رشته زیست شناسی منصوب شد.

کاظمی، رئیس اداره امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و دارای مدرک تحصیلی دکترای میکروبیولوژی می باشد و از وی مقالات معتبر در سطح جهانی و ملی به چاپ رسیده است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران