مسئول قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان یزد گفت:

اقدامات بهداشتی ـ قرنطینه ای به منظور پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو تشدید می شود.دکتر نرگس حسینی گفت: اصول بهداشتی ـ قرنطینه ای برای جلوگیری از ورود این بیماری مهلک و خطرناک برای جمعیت انسانی، به استان صورت می گیرد .

دکتر نرگس حسینی گفت: اصول بهداشتی ـ قرنطینه ای برای جلوگیری از ورود این بیماری مهلک و خطرناک برای جمعیت انسانی،  به استان صورت می گیرد .

وی با طرح این موضوع افزود: با توجه به اینکه کنه بر روی بدن دام های آلوده از جدی ترین راه های انتقال این بیماری کشنده می باشند نظارت دقیق بر حمل و نقل و ورود و خروج دام در استان در دستورکار قرار گرفته و رعایت اصول بهداشتی ـ قرنطینه ای و سم پاشی دام ها به منظور اطمینان از نابودی کامل  کنه و انگل های خارجی بدن دام انجام می گردد .

مسئول قرنطینه دامپزشکی استان با  تأکید بر آنکه  ایجاد حمام ضد کنه، یکی از راه های موثر و مطمئن  در پیشگیری از انتقال این بیماری         می باشد؛ رعایت این مسئله مهم را  به دامداران توصیه نمود.

حسینی تصریح کرد: در حال حاضر اعطای مجوز ورود دام به استان با هماهنگی استان مبدأ و رعایت کامل شرایط بهداشتی و قرنطینه ای صورت می گیرد.

نامبرده اظهار کرد: از آنجایی که بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بسیار خطرناک بوده و فرد در صورت ابتلاء و عدم درمان به موقع جان خود را از دست می دهد، از افراد در تماس با دام خواستار رعایت هرچه بیشتر اصول ایمنی شده و به شهروندان توصیه نمود جهت تأمین سلامت خود در خرید گوشت مصرفی، به مجاز بودن واحد عرضه و همچنین ممهور بودن محصول مورد عرضه به مهر و لیبل دامپزشکی، نهایت دقت را داشته باشند .

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران