جلسه هم اندیشی کانون انجمنهای صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استانمعاون آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان از جلسه هم اندیشی کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در این اداره کل خبر داد .

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان یزد:"فراشاهی" در تشریح این خبر گفت: این جلسه با حضور رییس محترم کانون انجمن های صنفی، روسای انجمن های صنفی ،رییس اداره آموزشگاههای آزاد وکارشناسان آموزشگاههای ازاد به منظور هم اندیشی و ارائه پیشنهاد درخصوص نحوه دریافت مجوز تخصیص تسهیلات بانکی به آموزشگاهها ی آزاد استان در صورت تمایل به تاسیس شعبه در روستاها ومناطق محروم و کمتر توسعه یافته و برنامه کانون و انجمنها در اجرای دوره های  آموزشی در پایگاه ها و مساجد و کانون ها در محل اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان برگزار گردید .

معاون آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان  ،طرح موضوع اوقات فراغت و  همکاری بیشتر انجمن ها وآموزشگاه ها در این خصوص در عرصه های مختلف را از مباحث مطرح دیگرشده دراین نشست عنوان نمود.

در این ادامه حاضرین در خصوص دستور کار جلسه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران