سرمایه گذاری اگر به یزد آوردید؛ از مسیر بلواردانشگاه عبورش ندهید که نیامده خواهد رفت!

آقای جمالی نژاد! مردم به شهرداری اعتماد ندارند؛ زیرا هم چشم دارند و هم می بینندرضا بردستانی

نه پهپاد نیاز است، نه دوربین مادون قرمز! نه لشگر سلم و تور می خواهد نه گارد امنیتی! اندکی وجدان می خواهد، ذره ای ایمان، سر سوزن جربزه، کمی تعهداخلاقی و سازمانی و در نهایت نیم جوعقل.

اینجایی که در تصویر می بینید نه کوچه پس کوچه های حسن آباد است نه تپه ماهورهای مشهور به تل محمودی، اینجا بلوار دانشگاه است، شلوغ ترین و پرترافیک ترین خیابان از میان صدها خیابان این شهر. اینجا بلوار دانشگاه است مسیر بسیاری از مدیران شهری و شورای شهر و شهرداری. اینجا حوزه استحفاظی سفید است و دوستان. اینجا یکی از گرانقیمت ترین خیابان های یزد است و اما ملکی که می بینید...

ملکی که در تصویر مشاهده می فرمایید نه در یک قطعه زمین تجاری که در حیاط منزلی مسکونی بنا شده است. ملکی که می بینید فاقد پروانه باید باشد چون نحوه ی ساخت و سازنشان می دهد عجله ای و پنهانی است. ملکی که مشاهده می کنید یکی از صدها نمونه ساخت و سازهایی است که قطعاً با اطلاع شهرداری منطقه ی 3 و چه بسا با برخی هماهنگی ها در حال ساخت است واگرنه دل شیر می خواهد و قدرتی معادل زوربازوی رستم زابلی که در روز روشن در پرترددترین خیابان یزد، مرتکب خلاف شوی آن هم طبقاتی خلاف سازی کنی.

حال خودتان کلاه خودتان را قاضی کنید که وقتی مردم از قول آقای سخنگوی شورای شهر می خوانند:«با ساخت و سازهای خلاف تعارف نداریم و بی هیچ عذرو بهانه ای آن را تخریب می کنیم!» وقتی این ساخت و ساز از ریشه و بنیان خلاف را می بینند چه حالی می شوند. حالا چه حالی تر می شوند وقتی می خوانند که شهرداراصفهانی یزد می کوشد دیوار بی اعتمادی بین مردم و شهرداری را از میان بردارد! بماند؛ بالطبع خودشان پاسخی درخور پیدا می کنند! اما برای جناب شهردار که بارها گفته است:«می خواهیم دیوار بی اعتمادی بین مردم و شهرداری را از بین ببریم» وجهه ی مناسبی ندارد که اما دیوار بی اعتمادی با شعار و سخنرانی از میان برداشته نمی شود که مردم در عمل باید شهرداری ای ببینند که قانون مدار شده است و مطابق استانداردهای روز شهرسازی در ایران و جهان.

آقای شهردار!

بارها شنیده ایم از جذب سرمایه گذار گفته اید از به یاری طلبیدن سرمایه گذاران. لطفا اگر سرمایه گذاری به یزد دعوت کردید یا سرمایه گذار یزدی را به یاری طلبیدید اجازه ندهید تا اطلاع ثانوی از بلوار دانشگاه عبور کند که بادیدن این صحنه خودش و جانش و سرمایه اش را برمی دارد و برای همیشه قید همکاری با شهرداری را خواهد زد و اگر بپرسید چرا خواهیم گفت:«وقتی سرمایه گذاری ببیند با چند قلم هماهنگی! می توان برِ شلوغ ترین و پرترددترین خیابان و در عین حال گران قیمت ترین خیابان یزد، ساختمان تجاری در حیاط منزلی مسکونی بنا کرد پیش خودش می گوید؛ مگر عقلم کم شده پروانه بگیرم و عوارض بدهم و غیره و ذلک!؟ من هم همان راهی را طی خواهم کرد که مالک این ملک طی کرده و آنگاه شهردار و شهرداری و شورای شهر می ماند و حوضش!

آقای شهردار!

پیراهن عثمان سر چوب نکرده ایم فقط خواستیم خدمتتان معروض داریم که برداشتن دیوار بی اعتمادی طرز و طور دارد که گویا راه و رسم یزدی آن را هنوز یاد نگرفته اید. سری به شهرداری ناحیه 3 بزنید و به این پرسش بسنده کنید که ساختمان مورد اشاره با هماهنگی کدام یک از زعمای شهرداری این ناحیه در حال قدکشیدن است؟ وقتی پاسخ تان را گرفتید آن گاه به دنبال پاسخ به این پرسش باشید که«بار کج شهرداری جمالی نژاد، با این نیروها و با این تفکر به سرمنزل مقصود می رسد یا خیر؟»

زنده و برقرار و پیروز باشید

پ.ن: نه انتظار داریم همین فردا صبح این ملک بدون پروانه تخریب شود و نه این قدرت و جرأت را در کسی می بینیم که ملکی را تخریب کند که با آرامش کامل در حال ساخت است فقط نوشتیم که بگوییم با شعار و سخنرانی و تیترهای زیبا شهر آباد نمی شود، سرمایه گذار جذب نمی شود، ایضاً دیوار بی اعتمادی نیز تخریب نمی شود!
برچسب‌ها : جمالی نژاد-مهدیکاربران آنلاین

نظرهای کاربران