در راستای بهبود کیفیت شیر و حفظ سلامت مردم صورت می گیرد:

اجرای طرح پایش شیر در استان یزدخانم دکتر فاطمه برهانی گفت : با توجه به جایگاه شیر در چرخه مصرفی مردم، طرح پایش شیر در راستای بهبود کیفیت شیر استان و حفظ سلامت مردم جامعه به صورت هدفمند صورت می گیرد .

خانم دکتر فاطمه برهانی گفت : با توجه به جایگاه شیر در چرخه مصرفی مردم، طرح پایش شیر در راستای بهبود کیفیت شیر استان و حفظ سلامت مردم جامعه به صورت هدفمند صورت می گیرد .

وی افزود: نظارت بر سلامت شیر در سطح دامداری های صنعتی و سنتی ، مراکز عرضه و ایستگاه های جمع آوری شیر صورت گرفته و نمونه های اخذ شده برای تعیین میزان بار میکروبی شیر ، افزودنی ها و باقیمانده های دارویی به آزمایشگاه استان ارسال و در صورت مشاهده تخلف در عرضه شیر برابر با ماده چهار آیین نامه نظارت دامپزشکی با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

نامبرده تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه بیماری از جمله بروسلوز دام آلوده شناسایی و از چرخه تولید خارج می گردد.

کارشناس نظات بر فراورده های خام دامی به مردم توصیه کرد: استفاده از شیر پاستوریزه را دستور کار خود قرار داده و در صورت تمایل به مصرف شیر فله ، آن را جوشانده و سپس مصرف نمایند.

وی در پایان ضمن اشاره به فصل تابستان و افزایش مصرف پنیر گوسفندی توصیه کرد: از خرید پنیر گوسفندی غیر پاستوریزه و نامطمئن اجتناب نموده و در صورت تهیه پنیر از شیر گوشفند حداقل 2 ماه پنیر تولیدی باید در آب نمک قرار گرفته و سپس مصرف شود.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران