مدرسه جمشیدی جعفر آباد رستاق مرمت وساماندهی می شود."مهندس محمود ادیبان " گفت: این مدرسه یکی از مدارس تاریخی و ارزشمند شهرستان می باشد که در سال 1312 توسط یکی از زرتشتیان جعفر آباد تأسیس شده است

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اشکذر ؛ "مهندس محمود ادیبان " گفت: این مدرسه یکی از مدارس تاریخی و ارزشمند شهرستان می باشد که در سال 1312 توسط یکی از زرتشتیان جعفر آباد تأسیس شده است

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان اشکذر در خصوص مرمت و ساماندهی این مدرسه تاریخی اظهار داشت: این بنا به صورت پیمانی با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد وصد میلیون ریال مرمت و ساماندهی می شود.

ادیبان خاطر نشان کرد: آواربرداری، ،اجرای پشتبند ، اجرای سقف فضاهای داخلی بنا ، ازاره چینی و مرمت پشت بام از جمله اقداماتی است که در این بنا صورت خواهد گرفت.

ایشان همچنین افزود این بنا متعلق به دوران پهلوی اول و به شماره 29562   در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده استکاربران آنلاین

نظرهای کاربران