معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان یزد گفت:

فراورده های خام دامی از مزرعه تا سفره تحت کنترل بهداشتی دامپزشکی قرار دارددکتر محمدرضا متوسل الحسینی گفت : یکی از حوزه های مهم عملکردی دامپزشکی حوزه نظارت بر بهداشت عمومی می باشد، که تمامی فرایندهای استحصال، حمل و نقل و توزیع فراورده های خام دامی را از نظر بهداشتی کنترل می کند. این نظارت ها در سطوح مختلف از جمله کشتارگاه های دام و طیور توسط دامپزشکان ناظر انجام می شود تا ازخروجی بهداشتی و کنترل شده محصولات اطمینان حاصل شود.

دکتر محمدرضا متوسل الحسینی گفت : یکی از حوزه های مهم عملکردی دامپزشکی حوزه نظارت بر بهداشت عمومی می باشد، که تمامی فرایندهای استحصال، حمل و نقل و توزیع فراورده های خام دامی را از نظر بهداشتی کنترل می کند. این نظارت ها در سطوح مختلف از جمله کشتارگاه های دام و طیور توسط دامپزشکان ناظر انجام می شود تا ازخروجی بهداشتی و کنترل شده محصولات اطمینان حاصل شود.

وی با بیان پیام - نظارت دامپزشکی از مزرعه تا سفره - به عملکرد شاخص لیبل گذاری لاشه ها و لفاف گذاری مرغ اشاره کرد و افزود: این اقدامات امکان تاریخ و بارکد گذاری و ردیابی محصول را فراهم کرده و باعث ارتقا کیفیت نظارت شده است .

متوسل الحسینی گفت : طی دوماه اول سال97 ، 32هزار و 808 رأس دام کشتاری درکشتارگاه های دام استان مورد نظارت بهداشتی قرار گرفته و 1297کیلو گرم لاشه و الایش به دلایل بهداشتی از چرخه مصرف حذف شده است. همچنین در حوزه توزیع ، نگهداری و عرضه فراورده های خام دامی 10 هزار و 631 مورد بازدید انجام شده  و253 مورد غیر بهداشتی در سطوح مختلف مورد تذکر و آموزش قرار گرفته اند، طی این بازرسی ها 10 هزار و 597 کیلوگرم فراورده خام دامی جهت قضاوت ضبط و پس از 178 مورد نمونه برداری وانجام ازمایشات مربوطه ، نه هزار و 648 کیلوگرم از موارد ضبطی معدوم سازی و 26 مورد پرونده تخلفات به مراجع قضایی ارجاع گردید. در حوزه طیور از یک میلیون و 149 هزار و 477 قطعه طیور کشتاری، طی فرایندهای نظارت بهداشتی درکشتارگاه ها 16 هزار و 203 قطعه لاشه غیر بهداشتی از ورود به چرخه مصرفی شهروندان خارج شده است .

نامبرده در پایان اعلام کرد استان یزد همانگونه که در ایجاد و توسعه صنعت پرورش بلدرچین درکشور پیشتاز بوده اولین استانی می باشد که در زمینه صنعتی کردن کشتار بلدرچین وکبک نیزگام برداشته به شکلی که درحال حاضرکشتارگاه های اختصاصی کبک و بلدرچین در استان یزد توان سرویس دهی به سایر استان ها را نیز دارا می باشند.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران