رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان یزد خبر داد:

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از بیماری تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو ویژه قصابانبا فرارسیدن فصل گرما و امکان بروز بیماری تب کریمه کنگو، دوره آموزشی پیشگیری از این بیماری با همکاری مرکز بهداشت شهرستان یزد ویژه قصابان به عنوان یکی از عوامل در معرض خطر و همچنین دخیل در فرایند تامین گوشت مصرفی شهروندان برگزار شد.

با فرارسیدن فصل گرما و امکان بروز بیماری تب کریمه کنگو، دوره آموزشی پیشگیری از این بیماری با همکاری مرکز بهداشت شهرستان یزد ویژه قصابان به عنوان یکی از عوامل در معرض خطر و همچنین دخیل در فرایند تامین گوشت مصرفی شهروندان برگزار شد.

دکتر هادی زارع زردینی با بیان آنکه تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی مشترک و قابل انتقال به انسان می باشد گفت: با توجه به آنکه رعایت اصول ایمنی حین ذبح یکی از عوامل پیشگیری از انتقال این بیماری می باشد؛ آشنایی قصابان با بیماری تب کریمه کنگو و اهمیت رعایت  اصول ایمنی حین ذبح در  پیشگیری از این بیماری می تواند گامی موثر در  جلوگیری از بروز این بیماری باشد.

وی تصریح کرد: متصدیان این صنف در این دوره آموزشی ضمن آشنایی با این بیماری مهلک و مشترک بین انسان و دام، با روند کامل کشتار بهداشتی و رعایت موازین بهداشتی حین ذبح به منظور پیشگیری از بروز بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو آشنا شدند .

نامبرده در پایان از مردم خواست: از کشتار سنتی دام خودداری کرده  و  گوشت مصرفی خود را از مراکز معتبر و با مهر و لیبل دامپزشکی تهیه نمایند.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران