اهتمام ویژه اداره کل اقتصاد و دارایی یزد نسبت به استقرار میز خدمتمعاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان یزد با اشاره به تاکید دولت مبنی بر استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی، خواستار توجه به این امر شد و گفت: این اداره کل اهتمام ویژه ای نسبت به آن دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، " مجید کرباسی " در جلسه بررسی و استقرار میز خدمت این اداره کل افزود: در حال حاضر میز خدمت حضوری در این مجموعه راه اندازی شده است و در تلاش برای ارتقاء و تقویت آن هستیم.

وی با بیان اینکه هم اینک اغلب خدمات این اداره کل به صورت الکترونیکی و از طریق سایت های اداره کل، ذیحسابان و سرمایه گذاری و سامانه های الکترونیکی داخلی ارائه می شود تصریح کرد: اغلب مراجعان  این دستگاه اشخاص حقوقی، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای دولتی هستند.  

در این جلسه مقرر شد نسبت به مناسب سازی فضای میز خدمت و تجهیز آن، انتخاب متصدی میز خدمت، تقویت سایت، اطلاع رسانی فرایند و روند ارائه خدمات و پاسخگویی به ارباب رجوع مردمی در قالب میز خدمات حضوری و الکترونیکی انجام شود.

 استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی یکی از سیاست های دولت دوازدهم است که با هدف جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع ، جلوگیر ی از سرگردانی مردم در ساختمان های اداری و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد اجرایی می شود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران