فیلم :در شورای شهر یزد چه خبر است؟رییس شورای شهر از ساخت آرامگاه آذریزدی ومتعلقات تا پایان سال خبر دادفیلم :در شورای شهر یزد چه خبر است؟رییس شورای شهر از ساخت آرامگاه آذریزدی ومتعلقات تا پایان سال خبر داد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران