همکاری سازمان آموزش فنی‌ و حرفه‌ای کشور و ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوریسازمان آموزش فنی ‌و حرفه ای کشور و ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه‌ای در جهت ارتقای سطح مهارت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی کشور امضا کردند

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد به نقل ازایلنا، سازمان آموزش فنی‌ و حرفه‌ای کشور و ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ تفاهم نامه‌ای در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز۱۴۰۴ تنظیم کردند.

از اهداف این تفاهم نامه می‌توان به استفاده از ظرفیت‌های دو طرف به منظور توسعه فناوری‌های نرم، توسعه و ارتقای سطح مهارت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی کشور به خصوص جوانان و بانوان در حوزه فناوری‌های نرم و همچنین فعالان و شاغلان شرکت های خلاق اشاره کرد.

طبق این تفاهم نامه سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور متعهد به تسهیل‌سازی فرآیند تأسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد در حوزه فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق طبق ضوابط و مقررات شد.

علاوه بر این  بهره گیری از کارشناسان و متخصصان صاحب تجربه ستاد درکمیته‌های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزش شغل و شایستگی، اجرای دوره های آموزشی و آزمون براساس دستورالعمل‌ها، قوانین آموزشی سازمان درحوزه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز سایر تعهدات این سازمان است.

در این تفاهم نامه آمده است که سازمان فنی و حرفه‌ای ملزم به همکاری در تعیین شاخص و رتبه‌بندی منابع انسانی فعال در حوزه فناوری‌های نرم و شرکت‌های خلاق، همکاری در شناسایی ظرفیت‌های بین‌المللی و برقراری ارتباط با آنها است.

این سازمان همچنین موظف شد تا به امور کسب و کار در حوزه فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق و ارزشیابی و سنجش مهارت کارآموزان براساس تقویم و برنامه زمان‌بندی سازمان بپردازد.

در این تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری ریاست ملزم به همکاری در تسهیل اخذ مجوزهای قانونی برای تأسیس شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری و شرکت‌های خلاق طبق ضوابط و مقررات شد.

علاوه بر این معاونت موظف به تعیین نیازهای آموزشی و انجام نیازسنجی در حوزه فناوری‌های فرهنگی و خلاق است.

از دیگر تعهدات این معاونت می‌توان به معرفی ظرفیت‌های سازمان به شرکت‌های حوزه فناوری‌های نرم، صنایع خلاق و همکاری و مشارکت در برگزاری مسابقات ملی مهارت و اعزام تیم مهارت کشور به مسابقات جهانی مهارت اشاره کرد.

همکاری متقابل دو طرف در نیازسنجی، امکان سنجی، ارزیابی آموزشی، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزش شغل و شایستگی، برنامه‌ریزی برای شناسایی مشاغل در حوزه فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق تدوین استانداردهای شغلی و آموزشی مرتبط با موضوع تفاهم نامه، ازجمله تعهدات مشترک دو طرف در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.

این تفاهم نامه از تاریخ امضا، به مدت سه سال شمسی معتبر است و در صورت توافق دو طرف قابل بازنگری، ویرایش و تمدید خواهد بود و در ۸ ماده، ۳۵ بند، یک تبصره و دو نسخه تنظیم شده است.

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران