معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان یزد : مشارکت در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب وظیفه همگانی استمحمد حسین فلاح تفتی که در اولین جلسه سال جاری شورای حفاظت از منابع آب شهرستان یزد سخن می گفت اظهار داشت : وظیفه همه ما است تا در فرهنگ سازی ومصرف بهینه آب مشارکت کرده و مصرف بهینه در آب را از خانواده و نزدیکان خود شروع نموده و عواقبی که در آینده به خاطر درست مصرف نکردن آب گریبان گیر جامعه می شود را بیان نمائیم.

 در ادامه رئیس اداره منابع آب حوزه مرکزی شرکت آب منطقه ای یزد با  تشریح  وضعیت بارندگی و  منابع آبی شهرستان یزد اظهارداشت :  میزان بارندگی در شهرستان یزد از ابتدای سال آبی جاری  در ایستگاه کیلیماتولوژی صفائیه 26 میلیمتر و در ایستگاه محمد آباد 28.4 میلیمتر  بارندگی  بوده است. باقری افزود:  ایستگاه صفائیه  کم بارش ترین ایستگاه کلیماتولوژی استان بوده که خود حاکی از وضعیت خشکسالی شهرستان یزد دارد..

 محمد حسین باقری افزود : از 569 حلقه چاه موجود در شهرستان یزد 152 حلقه چاه کشا ورزی ، 222 حلقه چاه صنعت ، 106 حلقه چاه  آبفا و آبفار و 89 حلقه چاه خدمات و فضای سبز  می باشد.

وی ادامه داد : غالب  شهرستان یزد در دشت  یزد - اردکان قرار دارد و  این دشت به دلیل تمرکز عمده جمعیت استان ، محدودیت آب شیرین و تهدید تداخل اب شور، وابستگی آب شرب آن به خارج حوضه و استقرار صنایع و سرمایه گذاری های قبلی دراین دشت از اهمیت ویژه ای نسبت به سایر دشتهای استان برخوردار است.

رئیس اداره منابع آب حوزه مرکزی شرکت آب منطقه ای یزد باارائه گزارشی از چگونگی  اجرای طرح ملی احیاء و تعادل بخشی در شهرستان یزد، اعلام کرد: برای سال جاری طرح مدیریت مصرف 100 درصدی آب برای بخش های شرب، صنعت، کشاورزی و فضای سبز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره منابع آب حوزه مرکزی شرکت آب منطقه ای یزد تذکر رفتار غلط مصرف آب، تبیین رفتار صحیح مصرف و تصویر عواقب شیوه فعلی مصرف را از اهداف اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب  برشمرد.

باقری با اشاره به اجرای طرح ملی  داناب در شهرستان یزد به عنوان یکی از اقدامات ارزنده در زمینه فرهنگ سازی اظهارداشت: از سال 1396 و با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان طرح ملی داناب در سطح شهرستان های استان بویزه شهرستان یزد آغاز  گردیده است و مخاطبین  این طرح دانش‌آموزان پایه هفتم تا نهم ، معلمان ،والدین دانش‌آموزان می باشند که  با  هدف افزایش دانش و ارتقاء سطح آگاهی ، تغییر مثبت در نگرش و رفتار دانش‌آموزان و تربیت نسلی حافظ آب  اجرا می گردد.

وی با اشاره به  35 مورد  اقدامات حفاظتی انجام شده در شهرستان یزد تصریح کرد :  این اقدامات از قبیل شناسایی  13 مورد چاه غیر مجاز، پر و مسلوب المنفعه نمودن 5 حلقه چاه و طمس و پلمپ 17 مورد حلقه چاه  با  حجم آب صرفه جویی شده حدود 1.25 میلیون متر مکعب بوده است.

باقری تعداد کل کنتورنصب شده تا پایان سال گذشته را  152 مورد برشمرد و افزود: 25 درصد چاههای کشاورزی و 60 درصد چاههای صنعتی به  کنتور هوشمند مجهز شده است.

در پایان جلسه  سید علی سادات اخوی مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این مطلب که وضعیت منابع آبی  استان وضعیت مناسبی ندارد   افزود: ماباید از منابع آب موجود داخلی حفاظت و حراست نموده  و آن را مدیریت و ساماندهی کنیم و به دنبال اقدام عملی باشیم نه   شعار دادن چراکه با شعاردادن و بدون اقدام عملی به اهدافمان دست نمی یابیم.

  گفتنی است اولین جلسه شورای حفاظت از منابع  آب شهرستان یزد  با حضور اعضاء  در فرمانداری  این  شهرستان برگزار شد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران