بازديد رییس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد از پروژه هاي عمراني اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزدمدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان از بازدید رییس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد از پروژه هاي عمراني این اداره کل خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد، افضلی در تکمیل خبر گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بعنوان يكي از دستگاه‌هاي نظارتي، نظارت بر نحوه هزينه كرد اعتبارات عمراني استاني را در دستور كار خود دارد.

در این بازدید که رییس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای ،معاون اداری وپشتیبانی، رییس دفتر فنی اداره کل و کارشناسان دستگاه مديريت و برنامه ريزي استان حضور داشتند،از پروژه های نیمه ساز در مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان یزد بازدید ودر جریان روند ساخت ،میزان اعتبارات تخصیصی ومورد نیاز برای تکمیل پروژه های فوق الذکر قرارگرفتند .

بر اساس این گزارش، پروژه‌های نیمه تمام اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان یزد شامل مرکز آموزش هتلداری افشار، مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران و مرکز جوار صنایع واقع در قطب صنعتی شهر یزد می باشد .

لازم بذکر است در حاشیه این بازدیدها رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان وهیئت همراه از کارگاههای آموزشی فنی وخدماتی مراکز برادران وخواهران یزد بازدید نمودند و در پایان مقرر گردید تصمیمات لازم درخصوص این پروژه ها در جلسه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اتخاد گردد .کاربران آنلاین

نظرهای کاربران