جلسه بررسی وضعیت مسکن با هدف نظارت و کنترل بر قیمت زمین و مسکن با حضوررئیس و اعضای شورای تامین و رؤسای دستگاه های اجرایی ذیربط شهرستان برگزار شدبه گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس

جلسه بررسی وضعیت مسکن با هدف نظارت و کنترل بر قیمت زمین و مسکن با حضوررئیس و اعضای شورای تامین و رؤسای دستگاه های اجرایی ذیربط شهرستان
برگزار شد

با دلالان و اخلال گران بازار مسکن طبس برخورد قانونی صورت می پذیرد/ افراد اخلال گر بازار مسکن شناسایی شده اند و بزودی از طرف دستگاه قضایی احضار و اعمال قانون می گردند.

 جلسه بررسی وضعیت مسکن با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه، اعضای شورای تامین و رؤسای دستگاه های اجرایی ذیربط با هدف نظارت و کنترل بر قیمت زمین و مسکن برگزار گردید.

محور های اصلی و تصمیمات مهم این جلسه به شرح ذیل است:

با دلالان و اخلال گران بازار مسکن طبس برخورد قانونی صورت می پذیرد .

برخی افراد که اقدام به خرید اراضی فاقد کاربری یا سند مالکیت نموده وخارج از ضوابط، تفکیک و به فروش می رسانند  اقدام غیر قانونی و خلاف مقررات انجام می دهند، با اقدام کننده برخورد قانونی می شود.

مردم قبل از هرگونه خرید زمین در خصوص نوع کاربری، قرار گیری در محدوده خدمات شهری و سند مالکیت کاملا بررسی و تحقیقات لازم به عمل آورند.

افراد اخلال گر در بازار مسکن شهرستان شناسایی شده اند و بزودی از طرف دستگاه قضایی احضار واعمال قانون می گردند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران