ماه مهربانی از روستای منشاد به روی آنتن شبکه تابان می رودبرنامه تلویزیونی"ماه مهربانی" که با همکاری ستاد دیه استان اقدام به پویش #سهم من آسمان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمدکرده ، پنجشنبه دهم خرداد ازمجموعه فرهنگی مذهبی منشاد بطور زنده روی آنتن شبکه تابان می رود.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد " شبکه تابان با همکاری ستاد دیه استان برنامه ماه مهربانی را جهت آزاد ی زندانیان جرایم غیرعمد روز پنجشنبه ازساعت 18:45تا ۲۰ و ازمجموعه فرهنگی مذهبی منشاد پخش می کند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران