انتصاب سعید شکرانه به عنوان مسئول کارگروه پیرایش شهری شهرداری یزد



از سوی شهردار یزد سعید شکرانه به عنوان مسئول کارگروه پیرایش شهری شهرداری یزد منصوب شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد با صدور ابلاغی از سوی مهدی جمالی نژاد، مسئولیت کارگروه پیرایش شهری شهرداری یزد به سعید شکرانه واگذار شد.

در این ابلاغ آمده است:

هر اقدامی مراحلی دارد که اولین گام همیشه تهیه مقدمات و پیش زمینه هاست. در حیطه مسائل شهر و شهرداری نیز گام پیش از زیباسازی و آراستن شهر، پیرایش شهری است.

پیرایش شهری مسئله مهمی است که در بسیاری شهرها نادیده انگاشته و در نتیجه چه بسیار تلاش ها و اقداماتی که با هدف زیبایی انجام شده اما به نازیبایی انجامیده است چرا که پیش از آغاز کار، سیمای شهر از زوائد و نابسامانی های گذشته زدوده نشده است.

شهرهای امروز ما در چنبره بافت های ناهمگون، سازه های فرسوده و زیرساخت های معیوب به سختی نفس می کشند که این موضوع اهمیت پوست اندازی، پاکسازی و پیرایش سیما و منظر شهر را به خوبی نمایان می سازد.

شهردار یزد در این حکم بنا به پیشنهاد معاون معماری و شهرسازی، مسئولیت کارگروه پیرایش شهری شهرداری را به شکرانه واگذار نموده تا زیرنظر معاونت مربوطه در جهت ساماندهی و پیرایش، چهره شهر یزد و ارتقاء آن به وضعیتی جدید و متفاوت در حد استانداردهای جهانی رسانده شود.

 












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران