انتصاب محمدرسول طهماسبی به عنوان مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری یزدشهردار یزد محمدرسول طهماسبی را به سمت مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری یزد منصوب کرد.

به گزارش مدیریت راتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد طی حکمی از سوی شهردار شهر جهانی یزد محمدرسول طهماسبی به سمت مدیر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات شهرداری یزد منصوب شد.

محمدرسول طهماسبی پیش از این در سمت رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری فعالیت داشت که با صدور احکام جدید در شهرداری یزد، ابوالقاسم محی الدینی به جای وی منصوب شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران