انتصاب طاهره یگانه فرد به عنوان مشاور شهردار یزد در امور بانوانشهردار یزد با صدور ابلاغی سرکار خانم طاهره یگانه فرد را با حفظ سمت قائم مقام مدیریت ارتباطات و اموربین الملل به عنوان مشاور شهردار یزد در امور بانوان معرفی کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد به موجب صدور ابلاغی از سوی مهدی جمالی نژاد، خانم طاهره یگانه فرد با حفظ سمت قائم مقام مدیریت ارتباطات و امور بین الملل به عنوان مشاور شهردار یزد در امور بانوان منصوب شد.

شهردار یزد در این ابلاغ آورده است:

سیاست های کلی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری موجب پر رنگ تر شدن نقش بانوان در عرصه های مختلف خانوادگی، اجتماعی و حرفه ای شده است و فارغ از این واقعیت که نیمی از هر اجتماعی  را زنان تشکیل می دهند، امروزه شاهد حضور فعالانه بانوان در مناسب مختلف شغلی هستیم که با تعهد، نظم و تخصص، موفق به اثبات توانمندی و شایستگی خود برای اداره امور شده اند.

از این حیث مشاور بانوان در شهرداری فردی است که با شناخت و آگاهی، هم تسهیل گر ارتباط مدیریت شهری با قشر شهروندان خانم و هم پیگیر مسائل و دغده های بانوان همکار باشد.

شایان ذکر اینکه بیش از این، سرکار خانم مهناز نیک انور در سمت مشاور شهردار یزد در امور بانوان دارای عنوان بوده است.

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران