با تلاش پرسنل شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه محقق شد:

کسب عنوان برتر در زمینه فعالیت اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی استان یزدرتبه بندی عملکرد شبکه های دامپزشکی استان یزد در زمینه بهداشت و مدیریت بیماری های دامی، همه ساله با هدف سنجش عملکرد شبکه های دامپزشکی انجام می شود که بر حسب نتایج اعلام شده در سالجاری، شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه موفق به کسب عنوان برتر در زمینه فعالیت بهداشت و مدیریت بیماری های دامی استان یزد شد.

رتبه بندی عملکرد شبکه های دامپزشکی استان یزد در زمینه بهداشت و مدیریت بیماری های دامی، همه ساله با هدف سنجش عملکرد شبکه های دامپزشکی انجام می شود که بر حسب نتایج اعلام شده در سالجاری، شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه موفق به کسب عنوان برتر در زمینه فعالیت بهداشت و مدیریت بیماری های دامی استان یزد شد.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان یزد با بیان این خبر گفت: این رتبه بندی با توجه به پیش بینی عملیات مصوب ادارات دامپزشکی شهرستان ها و نیز وضعیت عملکرد 12 ماهه سال 96 در مبارزه با بیماری های دامی و با توجه به میزان واکسن تحویلی به شهرستان ها صورت گرفته است. به این ترتیب رتبه اختصاصی هر شهرستان در زمینه فعالیت بهداشت و مدیریت بیماری های دامی در طی سال 96 مشخص گریده است.

این مقام مسئول ضمن تقدیر و تشکر از تلاش کلیه شبکه های دامپزشکی، مخصوصا پرسنل شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصمیمات اخذ شده جهت تشویق شبکه های موفق و تاثیر آن در ارزشیابی پایان سال، شاهد برنامه ریزی هر چه بهتر روسای محترم ادارات و همکاری هر چه بیشتر پرسنل زحمتکش آنها به منظور افزایش فعالیت و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی ارائه شده در سال 97 باشیم.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران