معرفی معاون جدید مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی یزد

معرفی معاون جدید پژوهش و فناوری مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی یزدآقای دکترمحمد رضا وظیفه شناس به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناورری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد منصوب گردید. متن ابلاغ صادره از طرف آقای دکتر سید علی طباطبایی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد به این شرح می باشد :جناب آقای دکتر محمد رضا وظیفه شناس، با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناورری و انتقال یافته های این مرکز منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال، بهره گیری از امکانات موجود و تعامل با همکاران و مدیران مرکز در راستای تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران