خبر شامگاهی سیمای تابان در ماه مبارک رمضان ساعت 20:45 دقیقه پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیما: معاون خبرصداوسیمای یزد گفت : به دلیل تلاقی پخش خبر شامگاهی استان در ساعت 20 با زمان اذان وافطار در ماه مبارک رمضان پخش خبر شامگاهی شبکه تابان از ساعت20 درماه مبارک رمضان به 20:45 دقیقه تغییر یافته است.
حمید رضا جعفری افزود: این تغییر همزمان با روز پنجشنبه ، 27 اردیبهشت ماه اعمال می شود.
صداوسیمای مرکز یزد با 4 بخش خبری تلویزیون در ساعت های 13:30 ، 16:45 ، 20:45و23 و 4 بخش خبری رادیویی 9 ،10 ،12:15 و 16 آخرین اخبار استان را دراختیار مخاطبان قرار می دهد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا