عضو هیأت مدیره اتحادیه آرامستانهای کشور:

تلاش در جهت ارتقاء بعد اجتماعی آرامستانهاحسین مهدوی دامغانی که از سازمان فردوس های شهرداری مشهد در گردهمایی اعضاء هیأت مدیره اتحادیه آرامستانهای کشور در یزد شرکت کرده بود، تلاش این اتحادیه را در ارتقاء بعد اجتماعی آرامستانها معرفی کرد.

مدیر عامل فردوس های شهرداری مشهد با اشاره به سختی کار در آرامستانها گفت: افرادی در این سازمان به یک واجب کفائی عمل می کنند و با انجام آن، مسؤلیت را از دوش دیگران بر می دارند که این عظمت کار آنها را می رساند.

وی ادامه داد: اما در قبال آن در ابعاد مختلف از جمله اجتماعی، رفاهی و مادی توجه لازم به این قشر از جامعه نمی شود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه آرامستانهای کشور اظهار داشت: در جلسه اعضای هیأت مدیره که در روزهای نوزدهم  و بیستم اردیبهشت ماه در یزد تشکیل شد؛ تلاشمان بر این بود که بعد اجتماعی آرامستانها را تقویت نماییم.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران