تأکید رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد بر آموزش شهروندیحمید رضا رحیمدل در راستای نظافت و پاکیزگی شهر طی گفتگویی با تأکید بر موضوع آموزش، شهروندان را به رعایت پاکیزگی و نظافت سفارش کرد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند در گفتگویی با تأکید بر موضوع آموزش، آن را رکن اساسی هر سازمان و مدیریتی دانست.

حمیدرضا رحیمدل اظهار داشت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در رابطه با کاهش تولید زباله و همچنین تفکیک از مبدأ با همراهی و مساعدت سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اقدام به اطلاع رسانی و آموزش شهروندی نموده است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه تفکیک از مبدأ، دانش آموزان، نوجوانان و زنان خانواده، گروه هدف ما هستند؛ گفت: توزیع کتاب آموزشی، در مدارس و آموزش شهروندی در مناطق اسکان و آزادشهر به تعداد شش هزار نفر در حال انجام است.

رحیمدل با تأکید بر خلاقیت در آموزش و فرهنگ سازی، برگزاری مسابقات خلاقیت را از روشهای آموزش در این خصوص دانست.

رئیس سازمان مدیریت پسماند همچنین از اجرای تئاتر دادگاه زباله خبر داد و همه شهروندان را به پاکیزگی و رعایت نظافت، برای کمک به زیبایی شهر سفارش نمود. 

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران