پیام استاندار یزد به مناسبت 19 اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوباستاندار یزد با صدور پیامی19 اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب را گرامی داشت و بر اهمیت نگهداری از میراث گذشتگان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد؛ متن کامل پیام «محمود زمانی قمی» بدین شرح است:
اسناد، اوراق، عکس ها، فیلم ها و نوشته ها چه در قالب تولیدات اداری یا خانوادگی به عنوان گنجینه گرانبهایی هستند که نقش بسزایی در تاریخ نگاری هر کشوری دارند و بخشی از تاریخ هر سرزمین را بازگو می کنند و تجارب گذشتگان را برای آیندگان به ارمغان می آورند و زمینه تتبع در سرنوشت گذشتگان را فراهم می آورند و چراغ راه آینده می شوند تا جایی که حضرت امام علی (ع) در اهمیت توجه به گذشته فرمودند:«چنان در اخبار گذشتگان اندیشیده¬ام و در آثار آنان سیر کرده¬ام که گویی یکی از آنان شدم».
اسناد ملی در واقع دارایی منحصر به فرد یک ملت است و همه نسل ها موظف به نگهداری از آن ها هستند و اگر این اسناد نباشند شناخت آداب و سنن و رسوم آنان و همچنین دغدغه ها و چالش ها و سبک ها و منش های آنان تقریبا غیر ممکن است یا حداقل دقیق نیست.
امروزه اهمیت خاصی به آرشیو ملی در هر کشوری داده می شود تا جایی که یکی از شاخص های توسعه فرهنگی در کشورها به میزان اسنادی است که در آرشیو ملی آن کشور نگهداری می شود.
در ایران عزیز اسلامی ما، وظیفه نگهداری از اسناد ملی را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سپرده اند و این مهم محقق نمی شود مگر با افزایش آگاهی عمومی نسبت به چیستی، اهمیت و جایگاه اسناد ملی، تا همگان خود را به عنوان یک ایرانی در مقابل سند های تاریخی مسئول بدانند و عزم جدی برای پاسداشت آن داشته باشند.
استان یزد نیز از دیر باز به داشتن مردمانی با اصالت و تاثیرگذار مشهور بوده است و این خصایص وظیفۀ سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان را دو چندان می کند و باید با اشراف کامل نسبت به وظایف سازمانی و قانونی خود به صورت ویژه اقدام کند و همه دستگاههای اداری نسبت به اجرای دقیق قانون و همکاری با این سازمان در ارزشیابی، ساماندهی و انتقال اسناد و حفظ و نگهداری آن اقدام کنند تا استان یزد بتواند یک آرشیو عظیمی از اسناد داشته باشد و زمینه را برای پژوهشگران و محققان و یزد شناسان فراهم کند.
اینجانب ضمن تبریک 19 اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب، توجه همگان را به اهمیت نگهداری از میراث گذشتگان جلب می کنم و انتظار دارم آرشیو اسناد در استان یزد از جهت حجم منابع، ساماندهی علمی، دسترسی آسان و نگهداری مناسب جزء آرشیوهای استاندارد و مطرح کشور شود که این مهم با همکاری همگانی و برنامه ریزی دقیق و مناسب محقق می گردد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران