اولین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان یزد برگزار شداولین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان یزد با حضور دستگاه های مرتبط در اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

اولین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان یزد برگزار شد

اولین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان یزد با حضور دستگاه های مرتبط در اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان در سخنانی با اشاره به تاکید وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح ساختار اداری این وزارت ادامه داد: در ساختار جدید تاکید بر این است تا بین همه دستگاه های مرتبط در حوزه های استانی هماهنگی لازم شکل بگیرد که هدف آن ارتقا سطح تعاملات بین دستگاهی خواهد بود.

نقصان محمدی ادامه داد: دستگاه های مختلف می توانند با ایجاد هم افزایی و تشریک مسائل به پیشرفت پروژه های بزرگ استان کمک شایانی داشته باشند که بدون این مشارکت ها پیشرفتی نخواهیم داشت.

وی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه در ترکیب این شورا سعی شده تا همه دستگاه های مرتبط با حوزه راه و شهرسازی حضور داشته باشند افزود: امیدوارم این ترکیب شورا پیگیر مسائل کلان استان باشد تا بتوانیم قدم های خوبی برای استان برداریم.

این مقام مسئول با اشاره به نگاه علمی این اداره کل به مبحث توسعه راه ها از برگزاری همایش TOD با موضع توسعه شهري مبتني بر حمل و نقل همگانی خبر داد و افزود: نگاه ما حرکت حمل نقل ریلی، جاده ای ، هوایی، بنادر  با صورت هماهنگ است تا بتوانیم توسعه ای موازی با هم داشته باشیم.

در ادامه این نشست نمایندگان دستگاه های مرتبط در موضوعات حوزه راه و شهرسازی به بحث و تبادل نظر پرداختند..
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران