نماینده سابق مردم مهریز :

منابع محیطی و جغرافیایی شهرستان مانند بندر خشک در بلاتکلیفی کامل بسرمی بردزارعزاده : به عنوان یک طلبه مهریزی و کسی که در این آب و خاک بدنیا آمده ام بنا دارم در اینگونه مسائل که مربوط به شهر و شهروندان و جوانان مهریز است دخالت و ورود کنم

دخیل عباس زارع زاده در جلسه دیدار کارفرمایان که به مناسبت هفته کارگر در دفتر امام جمعه مهریز برگزار شد گفت: منابع محیطی و جغرافیایی شهرستان مانند بندر خشک در بلاتکلیفی کامل بسرمی برد. معدن سرب و روی بهادران که نام بزرگترین معدن سرب روی خاورمیانه رو یدک می کشد در شعار یا واقعیت متاسفانه محل درآمدی شده برای یک عده انسانهای که در آن بالا نشسته اند ولی در پایین خبری نیست همانگونه که ۲۷ سال گذشته در این معدن به معنای واقعی مشخص شده است.

نماینده سابق مهریز گفت: معدن سرب و روی بهادران بزرگترین ذخیره کارگری و اشتغال شهرستان مهریز است ولی هم اکنون به مانند گوشت قربانی مطرح شده است. زدو بندهایی در بالا دستی ها انجام شده که در جریان کامل هستم زمانی اعلام می کنن ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام می شود پس کجاست در زمان پیمانکار گذشته با ۴۹ میلیون تومان معدن را خریداری کرده بودند ۹ جا شکایت کردیم تا خلع ید گرفتیم، الان هم یک شرکت جدید با پیمانکار عجیب و غریب آمده اند و مشخص نیست چه می کنند.

وی تصریح کرد: شهرستان مهریز با داشتن این همه ثروت جزو شهرستانهای فقیر استان محسوب می شود، ۲۲ سال خاک معدن فروخته شد پس مالیات و عوارض آن کجاست، اگر این معدن بصورت منطقی و درست مدیریت شود تمام تشکیلات شهرستان از آن ذی نفع خواهند شد.

وی افزود: ناراحت کننده است که کارخانجات و شرکتهای این شهرستان از آب و خاک و امکانات ان استفاده می کنند ولی دریغ می کنند از آوردن نام مهریز بر روی تابلوهای سر در شرکتهایشان. اگر نام مهریز بد است اگر شخصیت این شهر ارزش ندارد جایی آورده شود پس چرا آمده اند در این شهر سرمایه گذاری انجام داده اند و اگر این شهر شخصیت و جایگاهی دارد پس چرا نام مهریز را نمی برند.

وی تاکید کرد: آیا ننگ شرکت شماست که نام مهریز بر روی آن باشد پس چرا آمدید در این مکان درآمد کسب می کنید، شهرستان مهریز شخصیتی دارد حقیقی و حقوقی و خوشنام است در کل کشور هر چند مهریزی های ما در کشور بلند آوازه اند و در شهر خودشان هیچ.

وی گفت: مگر جوانان و شهروندان مهریزی چه عیبی دارند که در کارخانه های شما جایگاهی ندارند، چرا جوانان مهریزی باید به علت نبودن کار و چرخاندن زندگی سرگردان در شهرستان باشند در حالی که کارخانجات از نیروی غیر بومی استفاده می کنند.

نماینده سابق مهریز در مجلس افزود: به عنوان یک طلبه مهریزی و کسی که در این آب و خاک بدنیا آمده ام بنا دارم در اینگونه مسائل که مربوط به شهر و شهروندان و جوانان مهریز است دخالت و ورود کنم و قرار نیست برای این دوره از مجلس کاندیدا بشوم و برداشتی کسی نداشته باشد که نه کاندیدا می شوم و نه وارد فضای سیاسی می شوم، ولی از حقوق شهرم به هر قیمتی دفاع می کنم.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران