طرح بازدید دانش آموزی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای

اجرای طرح بازدید دانش آموزی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان یزدبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد , معاون آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل گفت: اين طرح همزمان با هفته مشاغل و به منظور آشنايي دانش آموزان با آموزش ها ي فني و حرفه ای و مشاغل مختلف انجام ميشود.

فراشاهی  افزود: هدف از این بازدیدها توسعه فرهنگ مهارت آموزي و معرفي آموزش هاي مهارتي منجر به اشتغال براي دانش آموزان می باشد که در اين طرح دانش آموزان همه مقاطع ميتوانند از مراکز آموزش دولتي و آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي استانیزدبازديدکنند.
وي  اشاره کرد :هم اکنون 16 مرکز اموزش دولتي و 350  اموزشگاه ازاد در استان به آموزش 450 رشته فني و حرفه اي می پردازند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران