سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

ضرورت تبیین حوزه شمول فعالیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورشورای سیاستگزاری روابط عمومی های سازمان های نظام مهندسی با حضور دکتر محمدرضا جواهری دبیراجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تهران تشکیل جلسه داد.

در این جلسه دکتر جواهری اظهار داشت: سازمان های نظام مهندسی ساختمان در استان ها طی دو دهه فعالیت خود با هدف ظرفیت سازی گسترده برای ارائه خدمات اقدام به تاسیس دفاتر نمایندگی در اکثر قریب به اتفاق شهرستان های تابعه نموده و حوزه فعالیت خود را تا دورترین نقاط گسترش داده اند.

دبیراجرایی شورای مرکزی با قدردانی از فعالیت واحد های روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها افزود: سازمان زحمات زیادی را برای اجرایی کردن مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان متحمل شده و روابط عمومی ها وظیفه دارند با استفاده  از انواع ابزارهای ارتباطی و رسانه ای به تناسب نوع مخاطبان و ذینفعان سازمان، اقدامات انجام شده را تبیین نمایند.

دکتر جواهری روابط عمومی را مترادف با هنر مردم داری و اعتمادسازی  توصیف کرد و افزود: با برقراری ارتباط صحیح و قوی با جامعه و متولیان امور ساخت و ساز می توان حوزه شمول فعالیت های سازمان را تشریح و کارهای انجام شده را بیان کرد.

وی خواستار دقت نظر روابط عمومی ها در انتخاب موثرترین شیوه های ارتباط با مسئولان، مردم و رسانه ها شد و گفت:سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها با حفظ استقلال ماهوی خود می توانند با تقویت واحدهای روابط عمومی ضمن ارتقاء جایگاه مهندسان سخت کوش و دلسوز، نسبت به اعتمادسازی و بیان ویژگی های فعالیت این حوزه اقدام نمایند.

در پایان علی درستکار که به دعوت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور همکاری در حوزه رسانه و ارتباطات در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دعوت شده ، آمادگی خود را برای همکاری با سازمان نظام مهندسی به منظور تبیین نقاط قوت و افزایش سرمایه های اجتماعی سازمان و اقناع حداکثری مخاطبان اعلام داشت.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران